"Η μέσα πατρίδα πονάει. Η έξω περπερεύεται." "

Δευτέρα, 25 Μαΐου 2009

Δεν υπάρχουν σχόλια: