"Από πέρ' απ' το ποτάμι ούτε πίστη ούτε ιμάνι!" "

Τρίτη, 16 Φεβρουαρίου 2010

Και ποιούς εγώ να λυπηθώ και ποιούς να πρωτοκλάψω
τους περσινούς τους φετινούς τους αλησμονημένους...

Μ. Γκανάς, Ο ύπνος του καπνιστή.

Δεν υπάρχουν σχόλια: