"Η μέσα πατρίδα πονάει. Η έξω περπερεύεται." "

Σάββατο, 27 Φεβρουαρίου 2010

Επειδή ο καρπός του Ερμοδάκτυλου είναι πολύ βαρύς
το φυτό έχει "προνοήσει" να γείρει κατάλληλα
ώστε να μη σπάσει από το βάρος!

Δεν υπάρχουν σχόλια: