"τα]ς κε βολλοίμαν έρατόν τε βάμα καμάρυχμα λάμπρον ίδην προσώπω "

Τρίτη, 16 Φεβρουαρίου 2010


Αψύς Ιούλιος
στη μέση του Χειμώνα.

Μ.Γκανάς, Ο ύπνος του καπνιστή.

Δεν υπάρχουν σχόλια: