"Η μέσα πατρίδα πονάει. Η έξω περπερεύεται." "

Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2010


Το 1992 η Αδελφότητα Τσαμαντιωτών,
η Κοινότητα και το Λαογραφικό μουσείο
επανέκδωσαν το βιβλίο
(φωτοτυπική ανατύπωση)
με πρόλογο του Νίκου Σκόπα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: