"τα]ς κε βολλοίμαν έρατόν τε βάμα καμάρυχμα λάμπρον ίδην προσώπω "

Δευτέρα, 8 Μαρτίου 2010

Χάρτης του Abraham Ortelius του 1576
Με το Στροβίλι τη Μπαστιά, το Βουθρωτό
την Κέρκυρα και την Κασιώπη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: