"τα]ς κε βολλοίμαν έρατόν τε βάμα καμάρυχμα λάμπρον ίδην προσώπω "

Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2010

Νικόλαος Νίτσος (1865-1940)Μια αδημοσίευτη φωτογραφία του Νικολάου Νίτσου
και η υπογραφή του.

Δεν υπάρχουν σχόλια: