"Από πέρ' απ' το ποτάμι ούτε πίστη ούτε ιμάνι!" "

Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2010

Νικόλαος Νίτσος (1865-1940)Μια αδημοσίευτη φωτογραφία του Νικολάου Νίτσου
και η υπογραφή του.

Δεν υπάρχουν σχόλια: