"Η μέσα πατρίδα πονάει. Η έξω περπερεύεται." "

Σάββατο, 3 Απριλίου 2010

Στα ριζά αυτού του γκρεμού του Μαλουνιώτικου
υπάρχει ένα δύσκολο μονοπάτι
που οδηγεί από το Μαλούνι πάνω από το Φραγγοπήδημα.
Υπάρχουν σάρες, αλλά η άγρια ομορφιά του τοπίου
αποζημιώνει τον επισκέπτη για όλες τις ταλαιπωρίες!

Δεν υπάρχουν σχόλια: