"Από πέρ' απ' το ποτάμι ούτε πίστη ούτε ιμάνι!" "

Σάββατο, 3 Απριλίου 2010

Η βρύση

Η βρύση με τη θυρίδα στα αριστερά.

Δεν υπάρχουν σχόλια: