"Τ' αψύ το ξύδι, τρώει τ' αγγειό! "

Δευτέρα, 15 Αυγούστου 2011

Το βάθρο

Το αριστερό βάθρο της γέφυρας
πριν τη δική του κατάρρευση...

Δεν υπάρχουν σχόλια: