"Μοναξιά είναι, να γυρίζεις το κεφάλι και να βλέπεις μόνο τα βήματά σου στο χιόνι... "

Σάββατο, 6 Αυγούστου 2011

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΜΕ ΞΩΤΙΚΑ

Όπως ήδη καταλάβατε, μια ανθολογία ετοιμάζεται.
Ο τίτλος ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΜΕ ΞΩΤΙΚΑ ίσως αλλάξει στην πορεία.
Ελπίζω να μαζέψω αρκετές από τις ιστορίες
που έχουν αποθησαυρίσει στα βιβλία τους
(μερικά από τα οποία είναι σπάνια)
οι Θεσπρωτοί λογοτέχνες, λαογράφοι, ιστορικοί.
Ευπρόσδεκτη κάθε βοήθεια!

Δεν υπάρχουν σχόλια: