"τα]ς κε βολλοίμαν έρατόν τε βάμα καμάρυχμα λάμπρον ίδην προσώπω "

Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2011Δεν υπάρχουν σχόλια: