"Η μέσα πατρίδα πονάει. Η έξω περπερεύεται." "

Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2011
Η κτητορική επιγραφή πάνω από την πόρτα του καθολικού.

Δεν υπάρχουν σχόλια: