"τα]ς κε βολλοίμαν έρατόν τε βάμα καμάρυχμα λάμπρον ίδην προσώπω "

Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2011

Δεν υπάρχουν σχόλια: