"τα]ς κε βολλοίμαν έρατόν τε βάμα καμάρυχμα λάμπρον ίδην προσώπω "

Παρασκευή, 10 Μαΐου 2013

Ιμπραχήμ Ντέμης

Το σάρτι (συμφωνία) του Ιμπραχήμ Ντέμη του Φιλιατιού
και του Αλή πασά 25-9-1801.
(Αρχείο Αλή πασά τ. Α' σ. 193-194)

Δεν υπάρχουν σχόλια: