"τα]ς κε βολλοίμαν έρατόν τε βάμα καμάρυχμα λάμπρον ίδην προσώπω "

Σάββατο, 4 Μαΐου 2013

Αρτζουχάλι του Σουλεϊμάν Τζαπάρη προς τον Αλή πασά.
Ο Σουλεϊμάν Τζαπάρης άρχηγός της μεγάλης φάρας
των Τζαπαραίων (ή Τσαπαραίων)
που κυβερνούσαν το Λουαράτι (ή Λιουράτι) 
σήμερα Καταβόθρα
πληροφορεί τον Αλή ότι κατέφυγε στο σπίτι του
ο πασάς της Εύβοιας και ζητάει τη συμβουλή του.
Κάτω η υπογραφή και η σφραγίδα του Σουλεϊμάν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: