"Να μ' ήθελες κι εσύ, να μπόρεγα κι εγώ... "

Τετάρτη, 1 Μαΐου 2013


Elaphe quatuorlineata
Λαφίτης

Δεν υπάρχουν σχόλια: