"Τ' αψύ το ξύδι, τρώει τ' αγγειό! "

Τετάρτη, 1 Μαΐου 2013


Elaphe quatuorlineata
Λαφίτης

Δεν υπάρχουν σχόλια: