"Η μέσα πατρίδα πονάει. Η έξω περπερεύεται." "

Τετάρτη, 1 Μαΐου 2013


Elaphe quatuorlineata
Λαφίτης

Δεν υπάρχουν σχόλια: