"τα]ς κε βολλοίμαν έρατόν τε βάμα καμάρυχμα λάμπρον ίδην προσώπω "

Σάββατο, 25 Μαΐου 2013

H. KiepertCarte de l’Épire et de la Thessalie, Die griechisch-türkischen Grenzgebiete mit Angabe der griechischen Sprachgrenze, dressée par H. Kiepert, Berlin 1897.

Από κοντά και ο Κιπέρτιος. Επανέκδοση (1897) του χάρτη της Ηπείρου και της Θεσσαλίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: