"Από πέρ' απ' το ποτάμι ούτε πίστη ούτε ιμάνι!" "

Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2013

Σφραγίσματα από τη Σπάταρη

ΓΕΟΡΓΗΟ/CΠΑΘΑΡΟΚΑΔ/SΤΡΟVΜΑΡC/CΠΑΡΤΑ/ΡΟV
Γεόργιο(ς) σπαθαροκα(ν)δ(ιδάτος) (και) τρουμάρχ(η)ς Σπάρταρου.

Στην αρχή του καύσωνα, μας επισκέφτηκε,
μετά από χίλια τόσα χρόνια
ο Γεώργιος, σπαθαροκανδιδάτος
και τουρμάρχης Σπάρταρου παρακαλώ!
Κάτι σα να λέμε ο Έπαρχος της περιοχής.
Αλλά έπαρχος με στρατό (και ναυτικό)
κανονικός διοικητής τάγματος!
Μας άφησε (ο Γεώργιος) τρία σφραγίσματά του
για να μας θυμίζουν το πέρασμά του από τη Σπάταρη (Σπάρταρο).

Δεν υπάρχουν σχόλια: