"Να μ' ήθελες κι εσύ, να μπόρεγα κι εγώ... "

Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2013

Στη βιβλιογραφία για το Ζάλογγο
ας προστέσουμε και το βιβλίο του Περεσιάδου
(γνωστότερο έργο του η θρυλική Γκόλφω).
Αυτά τα ιστορικά έργα
μας διδάσκουν την αλήθεια!

Δεν υπάρχουν σχόλια: