"Η μέσα πατρίδα πονάει. Η έξω περπερεύεται." "

Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2013

Αντίστροφον

"...Αψύς Ιούλιος, στη μέση του Χειμώνα!..."

Μ.Γ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: