"Από πέρ' απ' το ποτάμι ούτε πίστη ούτε ιμάνι!" "

Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2013

Μιχαήλ Χρυσοχόος

Φωτογραφία του χαρτογράφου Μιχαήλ Χρυσοχόου από τη Ζίτσα.
Βρίσκεται στο έργο του (το οποίο κυκλοφόρησε μετά το θάνατό του)
Χρυσοχόος, Μιχαήλ, 1834-1921. Απλή ιστορική έκθεσις των όσων κατά διαφόρους καιρούς έγραψα όπως και όταν τα έγραψα μετά γεωγραφικών και τοπογραφικών πινάκων και φωτογραφικών εικόνων κατά την, των έργων μου, έκθεσιν. Εν Αθήναις Εκ του Τυπογρ. Ιω. Β Βάρτσου, 1917.

Δεν υπάρχουν σχόλια: