"Τ' αψύ το ξύδι, τρώει τ' αγγειό! "

Σάββατο, 21 Δεκεμβρίου 2013

Και μια Κουτσο(υρο)μούρα  :)

Δεν υπάρχουν σχόλια: