"τα]ς κε βολλοίμαν έρατόν τε βάμα καμάρυχμα λάμπρον ίδην προσώπω "

Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2014

Κώστας Μιχαηλίδης

Από τη "ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ" αρ. (492)54, 10-10-1963 σ.1
το άρθρο του Ευαγγ. Α. Νταή για τη βιβλιοθήκη
του Κώστα Μιχαηλίδη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: