"Η μέσα πατρίδα πονάει. Η έξω περπερεύεται." "

Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2014

Στροβίλη Αλικαρνασσού

Μας προέκυψε και Στροβίλη στην Αλικαρνασσό. Αν θέλει ο Γιαραμπής κάποτε θα δείτε φωτογραφίες κι απ' έκει. :)

“…O Μιχαήλ Δούκας χρημάτισε δούκας Μυλάσσης και Μελανουδιου, Κω και Στρο­βίλου, ιδιότητα με την οποία υπέγραψε στο έγγραφο του αρχείου της μονής του Στύ­λου. Η υπαγωγή της Στροβίλου —η περιοχή δηλαδή της χερσονήσου της Αλικαρ­νασσού— στην περιφέρεια των νήσων πάντως άντεξε στο χρόνο, όπως επιβεβαιώνε­ται από το χρυσόβουλλο του Αλεξίου Γ' Αγγέλου για τους Βενετούς (1198) και από την Partitio Romaniae, όπου η Στρόβιλος αναφέρεται μαζί με τις νήσους του Αιγαίου και όχι με το θέμα Μυλάσσης και Μελανουδιου…”

ΕΦΗ ΡΑΓΙΑ, Η ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΜΙΚΡΑ ΑΣΊΑ ΤΟΝ ΔΩΔΕΚΑΤΟ ΑΙΩΝΑ ΚΑΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΜΥΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΑΝΟΥΔΙΟΥ

Για τη Στροβίλη της Αλικαρνασσού δες και:


Ερας Βρανούση , Πατμιακά Α' — Χρυσόβουλλον του αυτοκράτορος Νικηφόρου του Βοτανειάτου υπέρ της εν Στροβίλω μονής του Προδρόμου (1079), ΕΕΒΣ 33 (1964), σ. 68.
και 

ΕΡΑΣ ΒΡΑΝΟΥΣΗ, ΑΝΕΚΔΟΤΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ EN ΠATMΩ ΜΟΝΗΣ (IB'-Γ΄ αιω.) σσ144-146.

Δεν υπάρχουν σχόλια: