"Από πέρ' απ' το ποτάμι ούτε πίστη ούτε ιμάνι!" "

Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2014

Edward Lear


Δεν υπάρχουν σχόλια: