"Από πέρ' απ' το ποτάμι ούτε πίστη ούτε ιμάνι!" "

Σάββατο, 1 Μαρτίου 2014

Edward Lear

Από τα έργα του Edward Lear
που παρουσιάζονται στην έκθεση
στα Γιάννενα.
(Τα περισσότερα έργα βέβαια έχουν να κάνουν με τα Ιόνια νησιά
αλλά καμιά φορά λέγοντας "Ήπειρο"
ίσως εννοούμε ολόκληρη την Ελλάδα!)

Δεν υπάρχουν σχόλια: