"Η μέσα πατρίδα πονάει. Η έξω περπερεύεται." "

Σάββατο, 5 Απριλίου 2014


Εγκαίνια στην κούλια της Παραμυθιάς! 

Δεν υπάρχουν σχόλια: