"Από πέρ' απ' το ποτάμι ούτε πίστη ούτε ιμάνι!" "

Πέμπτη, 17 Απριλίου 2014

SAJADA 2

Δεύτερη κάρτα, σταλμένη από τη Σαγιάδα στη Βιένη
στις 5 Μάρτη του 1910.
Άλλη σφραγίδα (κι αυτή εξαιρετικά σπάνια)
του Αυστριακού Λόϋδ.
(Φτηνιάρικη, μόλις 1260 Ευρά)

Δεν υπάρχουν σχόλια: