"Η μέσα πατρίδα πονάει. Η έξω περπερεύεται." "

Τετάρτη, 28 Μαΐου 2014

Το γεφύρι της Κώτσικας


Μια επίσκεψη στην Κώτσικα, πρέπει να περιλαμβάνει 
και το γεφύρι.
Βρίσκεται μέσα σε πυκνή βλάστηση
αλλά την άλλη εβδομάδα θα γίνει η πρώτη προσπάθεια
καθαρισμού.
Βέβαια, στα περιβόλια ανάμεσα στην Κώτσικα
και την Πλεσίβιτσα, πρέπει να βρίσκεται θαμμένο 
ακόμα ένα γεφύρι
αλλά πιστεύω ότι και γι αυτό θα έχουμε σύντομα νέα...

Δεν υπάρχουν σχόλια: