"Από πέρ' απ' το ποτάμι ούτε πίστη ούτε ιμάνι!" "

Τετάρτη, 14 Μαΐου 2014

Πύλες του Άδη

Σ' αυτό το σημείο 
ο Αχέροντας μπαίνει μέσα στο φαράγγι.

Δεν υπάρχουν σχόλια: