"Από πέρ' απ' το ποτάμι ούτε πίστη ούτε ιμάνι!" "

Πέμπτη, 12 Ιουνίου 2014

Αυτό όμως που άξιζε "τα ψάρια τση θάλασσας"
στο λιοτρίβι της εκκλησιάς στο Πλαίσιο
ήταν ο μεγάλος κορμός από την παλιά
ξύλινη πρέσα (στη Ζάκυνθο ονομάζεται "πλάντρα").
Ίσως βρεθούν κι άλλα κομμάτια όταν καθαριστεί ο χώρος.
Η αναπαράσταση της ξύλινης πρέσας
όπως λειτουργούσε πριν την εισαγωγή της
μεταλλικής βιομηχανικής,
είναι πολύ μεγάλη πρόκληση!

Δεν υπάρχουν σχόλια: