"Από πέρ' απ' το ποτάμι ούτε πίστη ούτε ιμάνι!" "

Δευτέρα, 7 Ιουλίου 2014

Ο μέγας Πύρρος... κι η Σαγιάδα.

Εφημερίδα ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
αρ. 108, 14-10-1894 σ. 4.
Απόσπασμα από τη μελέτη του Μυστακίδη
Η ΜΟΝΗ ΓΗΡΟΜΕΡΙΟΥ

Το απόσπασμα αυτό χρησιμοποίησε  ο "πατέρας" της ελληνικής λαογραφίας
Νικόλαος Πολίτης, στο έργο του ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ:

Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΠΥΡΡΟΣ
Μια φορά ο βασιλιάς ο Πύρρος επέρασε από τη Σαγιάδα, και του είχαν τραπέζι κι έφαγε, και ύστερα έφυγε. Εκεί ήταν μεγάλη πολιτεία, με πολύ μεγάλη αγορά· από τότε όμως που τον αρχηγό της πολιτείας τον εφαρμάκεψε η γυναίκα του, εχάλασε αυτή.
ΣΑΓΙΑΔΑ ΤΗΣ ΕΞΑΡΧΙΑΣ ΓΗΡΟΜΕΡΙΟΥ ΕΝ ΗΠΕΙΡΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια: