"Η μέσα πατρίδα πονάει. Η έξω περπερεύεται." "

Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου 2014

Κοτσέκι

Μετά το Σκάλωμα και το Κλόκερ
έρχεται το Κοτσέκι
και συμπληρώνονται οι "μαχαλάδες" της νέας Σαγιάδας.

Και επειδή θα ρωτήσει ο Κωστάκης:

Κοτσέκι, το. Μικροτοπωνύμιο  συνοικισμού της νέας Σαγιάδας. Ονομάστηκε έτσι  από ένα παλιό κτήριο που προϋπήρχε στην περιοχή στην οποία αργότερα χτίστηκε η καινούρια Σαγιάδα.
Το μικροτοπωνύμιο προέρχεται από το αλβανικό koçek αποθήκη προμηθειών γαλακτοκομικών, καλαμποκιού. «η λέξη και ως τοπωνύμιο πάντα μέσα στους οικισμούς, υποδηλώνει την ύπαρξη σε κάποια εποχή της σχετικής αποθήκης…» [1]
[1] Οικονόμου «Ηπ. Αλβ.» σ.43. «Σερβική λέξη μέσω της αλβανικής. koftsek σερβ. Kotsek αλβ. κονάκι αποθήκη τσιφλικά» Βλ. και Ε. Μπόγκας «Ξένες Λέξεις» Ηπ.Εστ. 13/1964 σ.223. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: