"τον μαύρον δαίμονα λίγο τον μέλει αν γιάνει ή αν δεν γιάνει... "

Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου 2015

Νικόλαος Τσόγκας

Αρχοντόπουλα της παλιάς Σαγιάδας
φωτογραφημένα (Ι. Τρίχας) στην Κέρκυρα στις
29 Απρίλη του 1901
(καθιστός ο Νικόλαος Τσόγκας).

 (Αρχείο Θόδωρου Τσόγκα)

Δεν υπάρχουν σχόλια: