"Μοναξιά είναι, να γυρίζεις το κεφάλι και να βλέπεις μόνο τα βήματά σου στο χιόνι... "

Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου 2015

Νικόλαος Τσόγκας

Αρχοντόπουλα της παλιάς Σαγιάδας
φωτογραφημένα (Ι. Τρίχας) στην Κέρκυρα στις
29 Απρίλη του 1901
(καθιστός ο Νικόλαος Τσόγκας).

 (Αρχείο Θόδωρου Τσόγκα)

Δεν υπάρχουν σχόλια: