"Τ' αψύ το ξύδι, τρώει τ' αγγειό! "

Παρασκευή, 25 Μαρτίου 2016

Θύμησες της Ραβενής

Και πάλιν η Ραβενή...

Δεν υπάρχουν σχόλια: