"Να μ' ήθελες κι εσύ, να μπόρεγα κι εγώ... "

Σάββατο, 8 Οκτωβρίου 2016

πρέσσες


Δυό ακόμη μεταλλικές πρέσσες από το λιοτρίβι της εκκλησιάς στην Πλεσίβιτσα. Στη βάση τους διακρίνονται καθαρά οι μεταλλικές αποσπώμενες πανίτσες. Σε πιο εξελιμένες μορφές μεταλλικής πρέσσας, η πανίτσα είναι ενσματωμένη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: