"Απ' το έβγα του ηλιού ως το κάτσιμο του φεγγαριού!" "

Σάββατο, 8 Οκτωβρίου 2016

πρέσσες


Δυό ακόμη μεταλλικές πρέσσες από το λιοτρίβι της εκκλησιάς στην Πλεσίβιτσα. Στη βάση τους διακρίνονται καθαρά οι μεταλλικές αποσπώμενες πανίτσες. Σε πιο εξελιμένες μορφές μεταλλικής πρέσσας, η πανίτσα είναι ενσματωμένη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: