"Από πέρ' απ' το ποτάμι ούτε πίστη ούτε ιμάνι!" "

Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2017

Λιθαναγλυφο


Ακρογωνιαίος λίθος από σπίτι στην παλιά Σαγιαδα. Εκτός από τον σταυρό, τη χρονολογία (1884) και την ημερομηνία (ΙΟΥΝΙΟΥ), διακρίνεται και ένα πουλί σε περίεργη στάση (ίσως σκοτωμένο, δεν γνωρίζω τον συμβολισμό). Θα ρωτησω...

Δεν υπάρχουν σχόλια: