"Από πέρ' απ' το ποτάμι ούτε πίστη ούτε ιμάνι!" "

Δευτέρα, 4 Σεπτεμβρίου 2017

Λιμποβίτισσες με τις παραδοσιακές τους φορεσιές φωτογραφίζονται (ίσως στη δεκαετία του '50)
Αρχείο Ανδρέας Μίγκος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: