"Η μέσα πατρίδα πονάει. Η έξω περπερεύεται." "

Σάββατο, 3 Ιανουαρίου 2009

Δεν υπάρχουν σχόλια: