"Η μέσα πατρίδα πονάει. Η έξω περπερεύεται." "

Σάββατο, 24 Ιανουαρίου 2009

Σίδερη
Δεν υπάρχουν σχόλια: