"τα]ς κε βολλοίμαν έρατόν τε βάμα καμάρυχμα λάμπρον ίδην προσώπω "

Πέμπτη, 29 Ιανουαρίου 2009

Η μπασιά και η ρηχάδα (παλίρροια και άμπωτις)
στις παλιές αλυκές της Σαγιάδας (στο βάθος φαίνονται
οι εκβολές του Καλαμά και η Κέρκυρα.)

Δεν υπάρχουν σχόλια: