"Η μέσα πατρίδα πονάει. Η έξω περπερεύεται." "

Σάββατο, 31 Ιανουαρίου 2009

Λυόφυλλο το ανθρακόφιλο

Lyophyllum anthracophilum
(από το Φαρμακοβούνι)

Δεν υπάρχουν σχόλια: