"τα]ς κε βολλοίμαν έρατόν τε βάμα καμάρυχμα λάμπρον ίδην προσώπω "

Σάββατο, 31 Ιανουαρίου 2009

Λυόφυλλο το ανθρακόφιλο

Lyophyllum anthracophilum
(από το Φαρμακοβούνι)

Δεν υπάρχουν σχόλια: