"τον μαύρον δαίμονα λίγο τον μέλει αν γιάνει ή αν δεν γιάνει... "

Σάββατο, 31 Ιανουαρίου 2009

Λυόφυλλο το ανθρακόφιλο

Lyophyllum anthracophilum
(από το Φαρμακοβούνι)

Δεν υπάρχουν σχόλια: