"Η μέσα πατρίδα πονάει. Η έξω περπερεύεται." "

Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου 2009

Δεν υπάρχουν σχόλια: