"Η μέσα πατρίδα πονάει. Η έξω περπερεύεται." "

Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου 2009

Λυχναράκι 2

Ένα λυχναράκι (Arisarum vulgare)
από το Στροβίλι.

Δεν υπάρχουν σχόλια: