"Η μέσα πατρίδα πονάει. Η έξω περπερεύεται." "

Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου 2009

Δεν υπάρχουν σχόλια: