"τα]ς κε βολλοίμαν έρατόν τε βάμα καμάρυχμα λάμπρον ίδην προσώπω "

Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου 2009

Η σφραγίδα της βιβλιοθήκης του Αθηναγόρα
και η υπογραφή του.

Δεν υπάρχουν σχόλια: