"Η μέσα πατρίδα πονάει. Η έξω περπερεύεται." "

Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου 2009

Η σφραγίδα της βιβλιοθήκης του Αθηναγόρα
και η υπογραφή του.

Δεν υπάρχουν σχόλια: