"τα]ς κε βολλοίμαν έρατόν τε βάμα καμάρυχμα λάμπρον ίδην προσώπω "

Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2009

Eυφορβίες

Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως
η χαράδρα με τις Ευφορβίες.
Χωρίζει το νομό Θεσπρωτίας από το
νομό Ιωαννίνων λίγο μετά τη Σαλονίκη.
Οι βραχώδεις πλευρές είναι γεμάτες
από φυτά του είδους Ευφορβία χαρακίας
(Euphorbia characias)

Δεν υπάρχουν σχόλια: