"τα]ς κε βολλοίμαν έρατόν τε βάμα καμάρυχμα λάμπρον ίδην προσώπω "

Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2009

Παραμυθιά 1

Η περίφημη Σκαλοπούλα με την Καμάρα
το 1913 από τον Fred Boissonnas.

Δεν υπάρχουν σχόλια: