"Από πέρ' απ' το ποτάμι ούτε πίστη ούτε ιμάνι!" "

Κυριακή, 1 Μαρτίου 2009

Άι Μηνάς

Ο Άι Μηνάς στο Κοκκινολιθάρι
τη νύχτα...

Δεν υπάρχουν σχόλια: